20 years on the market

Zakázková výroba (EN)

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti zakázkové kovovýroby, od dělení mateřských ocelových svitků, jeho zpracování, montáž, až po jeho dodání na určené místo.

Široké technologické možnosti a zkušenosti nám umožňují výrobu kvalitních ocelových profilů, včetně jejich následného zpracování, či komplexní zpracování plechů pomocí univerzálních či jednoúčelových plně automatizovaných technologií a jejich násled- nou kombinaci s plastovými či dřevěnými díly.

Pozadí

Naše výroba

Primární aktivitou společnosti je velkosériová kovovýroba, která probíhá jak na univerzálních plně automatizovaných, tak jednoúčelových pracovištích, linkách či technologických celcích. Široká škála technologických možností nám umožňu- je využití toho nejvhodnějšího způsobu výroby pro Vaši zakázku. Dokážeme optimalizovat náklady spojené s výrobou a nabídnout Vám výhodnou a konkurence schopnou cenu.

Pozad�

Let´s work with us!

We are a modern, dynamic and growing company. We are a significant employer in our region. We employ more than 800 people from various professions.

Contact us, we want you!